• آزمونهای صحرایی

  • مطالعات ژئوتکنیک

  • سازه و معماری

  • طرح و اجرای سیستم‌های پایدارسازی

  • آزمونهای آزمایشگاهی

خانه پروژه‌ها مس سونگون
پروژه‌ها

طرح و مطالعات ژئوتکنیک و زمین‌شناسی سیستم پایدارسازی و رفتارنگاری دیواره مشرف به نوار نقاله و سنگ‌شکن22CV02 در مجتمع مس سونگون

  • محل کار: معدن مس سونگون، شهرستان ورزقان استان آذربایجان‌شرقی
  • مشخصات کار: سیستم پایدارسازی ترکیبی شامل اصلاح هندسی دیواره به روش شیب – برم، زهکشی عمقی و سطحی و پایدارسازی  سطوح با پتانسیل هوازدگی بالا
  • مساحت محدوده پایدارسازی شده: 18 هکتار - حداکثر ارتفاع ترانشه: 240 متر - حجم عملیات خاکبرداری و سنگبرداری:

کارفرما: شرکت ملی صنایع مس سونگون ایران - تهران

پروژه‌های انجام شده